Sag nr. 2014/2249 Uforenelighed mellem selskabsskatteloven/ligningsloven og traktaten/EØS-aftalen

Kommissionen mener, at der kan være uforenelighed mellem § 31, stk. 2 i selskabsskatteloven samt § 5 G i ligningsloven i forhold til artikel 49 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og artikel 31 i EØS-aftalen.





I åbningsskrivelsen gør Kommissionen gældende at § 31 stk. 2, i selskabsskatteloven og § 5 G i ligningsloven om afskæring af adgang til dobbelt fradrag for skattemæssige underskud og udgifter, muligvis udgør ubegrundede restriktioner af den fri etableringsret, jf. artikel 49 i TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen.

Ifølge regeringens opfattelse, følger det således af Philips Electronics-dommen, at de tilfælde der skal sammenlignes, er den skattemæssige behandling i Danmark af 1) underskud i et udenlandsk selskabs faste driftssted og 2) underskud i et udenlandsk selskabs datterselskab. Det er disse to situationer, EU-Domstolen har taget stilling til, det vil altså sige en sammenligning af to former for grænseoverskridende etablering.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse

Meddelelse om åbningsskrivelse om § 31, stk. 2 i selskabsskatteloven og § 5 G i ligningsloven (sag nr. 2014/2249), EUU, Alm. del - 2014-15 (2. samling) - Bilag 16 af 1. juli 2015. e

Meddelelse om svar på Kommissionens åbningsskrivelse

Regeringssvar på Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende afskæring af adgang til dobbelt fradrag, alm. del 2014-15 (2. samling): Bilag 88 (fortroligt dokument)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik