Sag nr. 2015/0030 Manglende gennemførelse af direktiv 2013/31/EU

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktiv 2013/31/EU om hunde, katte og fritter.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af direktiv 2013/31 om ændring af direktiv 92/65 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter, alm. del 2014-15: bilag 317

Regeringens svar:

Notat om regeringens svar på åbningsskrivelse nr. 2015/0030, alm. del 2014-15: bilag 423

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 15. december 2014 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 29. december 2014.

Gennemførelsen af direktivet har således været rettidig, men på grund af en misforståelse hos Fødevarestyrelsen, der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, blev gennemførelsen først notificeret over for Kommissionen den 27. januar 2015.

Det bemærkes i øvrigt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved en gennemgang af bekendtgørelse nr. 1355 af 15. december 2014 har konstateret, at bekendtgørelsen ikke indeholder en henvisning til direktiv 2013/31/EU, sådan som det kræves efter direktivets artikel 2, stk. 1.

En sådan henvisning vil derfor blive indsat i bekendtgørelsen ved den førstkommende ændring heraf.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik