Sag nr. 2015/0032 Manglende gennemførelse af Rådets direktiv 2014/22/EU

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktiv 2014/22/EU om infektiøs lakseanæmi.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at implementere direktiv 2014/22/EU i national lovgivning om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår infektiøs lakseanæmi. 


Regeringens svar:

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 229 af 3. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer (Infektiøs lakseanæmi). 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 5. marts 2015.

Den ikke-rettidige gennemførelse af direktivet skyldes en forglemmelse hos Fødevarestyrelsen, der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Gennemførelsen blev af samme årsag først notificeret over for Kommissionen den 4. marts 2015. 


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. infektiøs lakseanæmi, alm. del 2014-15: bilag 317 af 10. februar 2015


Notat om svar på åbningsskrivelse: 

Regeringens svar på åbningsskrivelse, alm. del 2014-15: bilag 423 af 31. marts 2015

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik