Sag nr. 2015/0033 Manglende gennemførelse af Rådets direktiv 2014/59/EU

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktiv 2014/59/EU om regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen mener, at Danmark mangler at indføre direktiv 2014/59/EU i national ret omkring regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012.

 

Regeringens svar:

Det bemærkes, at den endelige version af direktivet blev offentliggjort den 12. juni 2014 i EU-tidende. Reguleringen i direktivet omfatter en række nye og yderst komplicerede områder. Helt frem til december 2014 blev der afholdt møder og workshops i regi af Kommissionen, hvor indholdet i og den nationale gennemførelse af direktivet blev drøftet. Der planlægges fortsat møder med Kommissionen. Det næste afholdes i april 2015.

Direktivet vil blive gennemført i form af en ny lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og en lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. Lovforslagene herom blev fremsat i Folketinget af erhvervs- og vækstministeren den 19. december 2014, og gennemførelseslovgivningen forventes at træde i kraft den 1. juni 2015.

Det bemærkes endvidere, at lovforslagene udmønter aftalen mellem (den daværende) regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet (Bankpakke 6). 


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber, alm. del 2014-15: bilag 317 af 10. februar 2015


Notat om svar på åbningsskrivelse: 

Regeringens svar på åbningsskrivelse, alm. del 2014-15: bilag 423 af 31. marts 2015

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik