Sag nr. 2015/0133 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/38/EU.

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktiv 2014/38/EU.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen påstår, at Danmark mangler gennemførelse i national ret af Kommissionens direktiv 2014/38/EU af 10. marts 2014 om ændring af bilag III til EuropaParlamentets
og Rådets direktiv 2008/57/EF for så vidt angår støjgener


Regeringens svar: 

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 631 af den 8. maj 2015 om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. maj 2015. Den ikke-rettidige gennemførelse af direktivet skyldes en beklagelig forglemmelse hos Trafikstyrelsen, der hører under Transportministeriet. Gennemførelsen blev af samme årsag først notificeret over for Kommissionen den 12. maj 2015. 


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse vedr. støjgener, alm. del 2014-15: bilag 445 af 9. april 2015


Notat om regeringens svar på åbningsskrivelse:

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. støjgener, alm. del 2014-15: bilag 551 af 28. maj 2015

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik