Sag nr. 2015/0134 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/68/EU.

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2014/68/EU om trykbærende udstyr.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2014/68/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr. 


Regeringens svar: 

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 10, stk. 1, at bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 2016. Af bekendtgørelsens § 10, stk. 2, fremgår dog, at artikel 13 i direktivet træder i kraft den 1. juni 2015. 

Gennemførelsen af direktivet har således været rettidig, men på grund af en beklagelig forglemmelse i Beskæftigelsesministeriet blev Kommissionen først underrettet herom den 23. marts 2015.


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr, alm. del 2014-15: bilag 445 af 9. april 2015


Notat om svar på åbningsskrivelse: 

Regeringens svar på åbningsskrivelse, alm. del 2014-15: bilag 551 af 28. maj 2015

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik