Sag nr. 2015/0181 Manglende gennemførelse af direktiv 2014/51/EU

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2014/51/EU om om europæiske tilsynsmyndigheder.

Kommissionen påstår: 

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed).


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse vedr. europæiske tilsynsmyndigheder, alm. del 2014-15: bilag 567 af 4. juni 2015

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik