Ændring af bilag I-V om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter

Kommissionens direktiv 2005/16/EF af 2. marts 2005 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 57 af 3. marts 2005, s. 19

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik