Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser

Kommissionens direktiv (EU) 2016/1855 af 19. oktober 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 284 af 20.10.2016, s. 19–20

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik