Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 673 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer 2019/771/EU Forbruger, Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) 2019/884/EU Retspolitik Art. 82, stk. 1, andet afsnit, litra d) TEUF
Direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske vejafgiftssystemer og udvekslingen af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen 2019/520/EU Transport Art. 91, stk. 1 TEUF
Direktiv om regler for udøvelse af ophavsretten for visse af TV- og radioselskabernes onlinetransmissioner og retransmissioner 2019/789/EU Telekommunikation, Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF
Direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked 2019/1/EU Indre Marked, Konkurrence Art. 103 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe 2019/883/EU Økonomi Art. 100, stk. 2 TEUF
Direktiv om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden 2019/633/EU Konkurrence, Landbrug Art. 43, stk. 2 TEUF
Direktiv om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester 2019/770/EU Forbruger, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked 2019/790/EU Telekommunikation, Art. 53, stk. 1 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter 2019/713/EU Retspolitik, Forbehold Art. 83, stk. 1 TEUF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas 2019/692/EU Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om fritagne enheder, finansielle- og blandede holdingselskaber, aflønning og foranstaltninger 2019/878/EU Selskabsret Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2019/944/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener 2019/130/EU Sundhedspolitik Art. 153, stk. 2, litra b, art. 153, stk. 1, litra a
Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 2019/904/EU Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet 2019/879/EU Økonomi Art. 114 TEUF
Direktiv om ikke-automatiske vægte 2014/31/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om kollektiv investering i værdipapirer 2014/91/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti 2014/92/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter 2014/65/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om honning 2014/63/EU Landbrug Art. 43, stk. 2 TEUF
Direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter 2014/59/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 2014/54/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2014/45/EU Harmonisering, Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed 2014/51/EU Indre Marked, Socialpolitik Art. 50 TEUF, Art. 53 TEUF, Art. 62 TEUF, Art. 114 TEUF
Din søgning gav 673 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik