Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 673 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 1998/33/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut 2000/28/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2003/108/EF Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF Harmonisering, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Afgifter på tunge godskøretøjer 1999/62/EF Transport Art. 71, stk. 1 EF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 1998/72/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 1996/85/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2001/5/EF Harmonisering direktiv 89/107/EØF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2001/19/EF Uddannelse Art. 40 EF
Angivelse af ingredienser i fødevarer 2003/89/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac 2003/52/EF Harmonisering Art. 95 EF
Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 2003/41/EF Indre Marked, Harmonisering Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95, stk. 1 EF
Arbejdstagerne udsat for kræftfremkaldende stoffer 2004/37/EF Miljø, Socialpolitik, Sundhedspolitik Art. 251 EF, Art. 37 EF
Arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr 2001/45/EF Socialpolitik Art. 137 stk. 2 EF
Arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 2004/40/EF Socialpolitik Art. 137 stk. 2 EF
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2002/95/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/53/EF Harmonisering Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/11/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/36/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner) 2002/45/EF Miljø Art. 95 EF
Behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren 1997/66/EF Harmonisering, Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Din søgning gav 673 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik