Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 1051 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Acetamiprid og thiacloprid som aktive stoffer 2004/99/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Afsætning af materialer og planter til frugtproduktion 2003/111/EF Landbrug Direktiv 92/34/EØF
Afsætning af prydplanteformeringsmateriale 1999/69/EF Landbrug Direktiv 1998/56/EF
Aktive stoffer (plantebeskyttelsesmidler) 2002/64/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Aktive stoffer: flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam 2003/84/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Amprolium, diclazuril og carbadox i foderstoffer 1999/27/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Analysemetoder til kontrol af indholdet af tin i fødevarekonserves 2004/16/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 85/591/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner 1999/84/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 1996/76/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2001/32/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i fællesskabet 1998/17/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 1996/15/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2000/5/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anvendelse af bestemte epoxyderivater 2001/61/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EF
Anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter 2001/78/EF Indre Marked Direktiv 92/50/EØF, direktiv 93/36/EF, direktiv 93/37/EF, direktiv 93/38/EF, direktiv 93/39/EF
Asalocid natrium i foderstoffer 1999/76/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Bagnummerplader på motorkøretøjer 1999/26/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF
Bakgear og hastighedsmålere for motordrevne køretøjer 1997/39/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 75/443/EØF
Baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1997/32/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 70/156/EØF, direktiv 77/539/EØF
Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer 1998/101/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 91/157/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af "azofarvestoffer" 2004/21/EF Harmonisering Direktiv 2002/61/EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af "blåt farvestof" 2003/3/EF Harmonisering direktiv 76/769/EØF, direktiv 2002/2/EF og direktiv 89/678/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsen 2003/2/EF Harmonisering direktiv 76/769/EØF, direktiv 2002/62/EF og direktiv 89/678/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Din søgning gav 1051 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik