Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 1051 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
God klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til human brug. 2005/28/EF Sundhedspolitik
Direktiv om passagersæder for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer 2010/52/EU Indre Marked, Harmonisering 11-08-2010
Direktiv om kosmetiske midler 2008/14/EF Forbruger, Industri, Sundhedspolitik 15. februar 2008
Om berigtigelse af direktiv 2005/26/EF. 2005/63/EF Institutioner 2000/13/EF
Om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter. 2005/77/EF Miljø 2000/29/EF
Om minimumsdannelsesniveauet for søfartserhverv 2005/23/EF Transport 2001/25/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer 2005/86/EF Fiskeri, Miljø 2002/32/EF
Om uønskede stoffer i foderstoffer (bly, flour, cadmium). 2005/87/EF Miljø 2002/32/EF
Om mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter. 2005/91/EF Landbrug 2002/53/EF
Om offentlige kontrakter. 2005/51/EF Konkurrence 2004/17/EF, 2004/18/EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding 2005/55/EF Transport 2005/55/EF
Direktiv om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag 2008/123/EF Harmonisering, Forbruger, Industri 2008/123/EF
Direktiv om indlandstransport af farligt gods af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling 2018/1846/EU Transport, Harmonisering 2008/68/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse 2015/574/EU Indre Marked, Miljø 2011/65/EU
Om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin 2005/43/EF Miljø 68/193/EØF
Om radiostøjdæmpning af køretøjer, og om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 2005/49/EF Transport 70/156/EØF
Om emission fra motorkøretøjer. 2005/78/EF Miljø, Transport 70/156/EØF, 2005/55/EF
Om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet). 2005/83/EF Transport 70/156/EØF, 72/245/EØF
Om tilpasning til den tekniske udvikling vedrørende kosmetiske midler 2005/42/EF Industri, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Om kosmetiske midler 2005/80/EF Forbruger, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Om maksimalgrænseværdier for rester af visse pesticider i og på korn og visse produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse. 2005/70/EF Landbrug 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Ændring af bilag til Rådets direktiv vedrørende candida guilliermondii 2004/116/EF Landbrug 82/471/EØF
Krav til analysemetoder for keramiske genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer 2005/31/EF Miljø, Sundhedspolitik 84/500/EØF
Om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer. 2005/67/EF Landbrug 86/298/EØF, 87/402/EØF, 2003/37/EF
Om maksimalgrænseværdigheder for pesticidrester i korn og produkter af animalsk og vegetabilsk oprindelse. 2005/48/EF Landbrug, Miljø 86/362/EØF, 86/363/EØF, 90/642/EØF, 91/414/EØF
Din søgning gav 1051 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik