Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 325 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde 2019/475/EU Skattepolitik Art. 113 TEUF
Direktiv om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber 2014/86/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 2014/107/EU Skattepolitik Direktiv 2011/16/EU
Direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 2014/48/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer 2014/102/EU Selskabsret Direktiv 2013/34/EU
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2014/87/Euratom Energi Art. 31 Euratom
Direktiv om iværksættelse af den europæiske aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre vandveje 2014/112/EU Transport Art. 155. stk. 2 TEUF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling angående bly 2017/738/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om iværksættelse af aftalen vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren 2017/159/EU Harmonisering, Fiskeri Art. 155, stk. 2 TEUF
Direktiv om hybride mismatch med tredjelande 2017/952/EU Skattepolitik Art. 115 TEUF
Direktiv om iværksættelse af aftale om arbejdsforhold i fiskerisektoren 2017/159/EU Landbrug, beskæftigelse, Beskæftigelsespolitik, Fiskeri Art. 155, stk. 2 TEUF
Beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 2003/123/EF Skattepolitik Art. 94 EF
Rådets direktiv om retshjælp ved grænseoverskridende tvister 2003/8/EF Retspolitik Art. 61, litra c EF, Art. 67 EF
Fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne 2003/9/EF Retspolitik Art. 63, stk. 1, nr. 1, litra b) EF
Sammenlignende EF-prøver: Handel med såsæd, frø m.v. 2003/61/EF Landbrug Art. 37 EF
Direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger 2003/48/EF Skattepolitik Art. 94 EF
Direktiv om beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater 2003/49/EF Selskabsret, Skattepolitik Art. 94 EF
Tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding 2003/109/EF Retspolitik Art. 63, nr. 3 EF, Art. 63, nr. 4 EF
Ændring af direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer med hensyn til de beløb, der er udtrykt i euro 2003/38/EF Selskabsret direktiv 78/660/EØF
Styrkelse af kontrollen med transport af får og geder 2003/50/EF Landbrug Art. 37 EF
Fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf 2003/43/EF Landbrug Art. 37 EF
Kontrol med højaktive og ukontrollerede strålekilder 2003/122/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Reduceret punktafgift på tobaksvarer til forbrug på Korsika 2003/117/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Bistand ved gennemrejse i forbindelse med udsendelse med fly 2003/110/EF Retspolitik Art. 63, nr. 3, litra b) EF
Det europæiske andelsselskab: medarbejderindflydelse 2003/72/EF Selskabsret, Socialpolitik Art. 308 EF
Din søgning gav 325 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik