Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om udstyr på skibe 2015/559/EU Maritimpolitik Direktiv 1996/98/EF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1997/73/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 1997/58/EF Transport Direktiv 94/57/EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/59/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, direktiv 90/679/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1997/6/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1997/8/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1997/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Vedtagelse af Eurocontrol-standarder 1997/15/EF Transport Direktiv 93/65/EØF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og om indførelse af visse beskyttelsesmåder 1997/53/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/117/EØF, direktiv 79/196/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1997/72/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/1/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1997/34/EF Transport, Miljø Direktiv 93/75/EØF
Forbud mod afprøvning af kosmetiske midlers bestanddele på dyr 1997/18/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/768/EØF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/65/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, Direktiv 90/697/EØF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) 1999/12/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 88/320/EØF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Amprolium, diclazuril og carbadox i foderstoffer 1999/27/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik