Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 87/18/EØF
Førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1999/57/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 78/764/EØF
Tyverisikring på motordrevne køretøjer 1999/23/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF, direktiv 93/33/EØF
Bagnummerplader på motorkøretøjer 1999/26/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF
Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1999/56/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 78/933/EØF
Undersøgelser af veterinærlægemidler 1999/104/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 81/852/EØF
Mærkning af levnedsmidler 1999/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Jernbanebefordring af farligt gods 1999/48/EF Transport Direktiv 96/49/EF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1999/51/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (spiroxamin) 1999/73/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Asalocid natrium i foderstoffer 1999/76/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Markedsføring og anvendelse af farlige stoffer (asbest) 1999/77/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Handel med foderblandinger 1999/78/EF Landbrug Direktiv 79/373/EØF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1999/50/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 89/398/EØF
Minimumsats på moms 1999/49/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Skadegørere på planter eller planteprodukter 1999/53/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 1999/52/EF Harmonisering, Transport Direktiv 96/96/EF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (azimsulfuron) 1999/80/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Undersøgelser af lægemidler 1999/82/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 75/318/EØF
Internationale standarder for skibes sikkerhed (havnestatskontrol) 1999/97/EF Transport Direktiv 95/21/EF
Anerkendelse af beskyttede zoner 1999/84/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1999/1/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer 1999/102/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Plastmaterialer og -genstande i berøring med levnedsmidler 1999/91/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 89/109/EØF
Undersøgelser af lægemidler 1999/83/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 75/318/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik