Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Markedsføring af plantebeskyttelse, ethofumesat 2002/37/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Kommissionens direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2002/80/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 2001/100/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/220/EØF
Komissionens direktiv om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2002/82/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/5/EF, direktiv 89/107/EF, direktiv 94/34/EF, direktiv 95/2/EF, direktiv 96/77/EF
Kommissionens direktiv om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger 2002/94/EF Skattepolitik Direktiv 76/308/EØF; direktiv 77/794/EØF; direktiv 86/489/EØF
Plantebeskyttelsesmidler: Iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer 2002/48/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Aktive stoffer (plantebeskyttelsesmidler) 2002/64/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester 2002/66/EF Landbrug Direktiv 1976/895/EØF, direktiv 1986/362/EØF, direktiv 1986/363/EØF, direktiv 1990/642/EØF
Bestemmelse af dioxin og dioxin-lignende PCB i foderstoffer 2002/70/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein 2002/67/EF Harmonisering Direktiv 2000/13/EF
Direktiv 2002/72 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 2002/72/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (organiske tinforbindelser) 2002/62/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Kommissionens om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe 2002/75/EF Transport Direktiv 96/98/EF; direktiv 2001/53/EF
Metoder til kontrol af dioxinindhold og dioxinligende PCB i levnedsmidler 2002/69/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv om optagelse af flumioxazin som aktivt stof 2002/81/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Direktiv om afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer 2002/8/EF Landbrug Direktiv 70/457/EØF, direktiv 70/458/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik