Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv 2002/72 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 2002/72/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Direktiv om afprøvning af landbrugsplantearternes sorter/stammer 2002/8/EF Landbrug Direktiv 70/457/EØF, direktiv 70/458/EØF
Direktiv om sikkerhedsdatablade 2001/58/EF Harmonisering, Socialpolitik Direktiv 1999/45/EF, Direktiv 67/548/EØF
Direktiv om udstyr på skibe 2015/559/EU Maritimpolitik Direktiv 1996/98/EF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner 1998/65/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 82/130/EØF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og om indførelse af visse beskyttelsesmåder 1997/53/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/117/EØF, direktiv 79/196/EØF
Energimærkning af husholdningslamper 1998/11/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/76/EØF
Energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug 2002/31/EF Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 87/18/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter 2001/27/EF Miljø Direktiv 88/77/EØF
Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 1996/78/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/77/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1996/5/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Forbud mod afprøvning af kosmetiske midlers bestanddele på dyr 1997/18/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/768/EØF
Forbud mod dyreforsøg til afprøvning af kosmetiske midler 2000/41/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/63/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/21/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer 1996/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 93/43/EF
Fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe 1997/58/EF Transport Direktiv 94/57/EF
Fællesskabsmetoder til bestemmelse af vitaminer i foderstoffer 2000/45/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Førerspejle til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1998/40/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/346/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik