Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1999/57/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 78/764/EØF
Førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 2000/19/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 74/150/EØF, direktiv 86/298/EØF
Genstande i berøring med levnedsmidler: Epoxyderivater 2002/16/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Handel med foderblandinger 1999/78/EF Landbrug Direktiv 79/373/EØF
Havnestatskontrol 1998/42/EF Transport Direktiv 95/21/EF
Identificering af indhold af animalske bestanddele i foderstoffer ved mikroskopi 1998/88/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1998/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1996/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/1/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1998/62/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter 1996/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1998/1/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1997/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1998/2/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) 1999/12/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 88/320/EØF
Internationale standarder for skibes sikkerhed (havnestatskontrol) 1999/97/EF Transport Direktiv 95/21/EF
Jernbanebefordring af farligt gods 1999/48/EF Transport Direktiv 96/49/EF
Jernbanebefordring af farligt gods 1996/87/EF Transport Direktiv 96/49/EF
Jernbanebefordring af farligt gods 2001/6/EF Transport Direktiv 96/49/EF, direktiv 2000/62/EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2000/21/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 67/548/EØF
Komissionens direktiv om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2002/82/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/5/EF, direktiv 89/107/EF, direktiv 94/34/EF, direktiv 95/2/EF, direktiv 96/77/EF
Kommissionens direktiv om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger 2002/94/EF Skattepolitik Direktiv 76/308/EØF; direktiv 77/794/EØF; direktiv 86/489/EØF
Kommissionens direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2002/80/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 2001/100/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/220/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik