Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Medlemsstater og offentlige virksomheder 2000/52/EF Konkurrence Art. 86 EØF
Tele- og kabel-tv-net 1999/64/EF Indre Marked Art. 86, stk. 3 EF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Liberalisering af markederne for teletjenester 1996/19/EF Telekommunikation Art. 90 EF
Minimumsats på moms 1999/49/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester 2002/66/EF Landbrug Direktiv 1976/895/EØF, direktiv 1986/362/EØF, direktiv 1986/363/EØF, direktiv 1990/642/EØF
Direktiv om udstyr på skibe 2015/559/EU Maritimpolitik Direktiv 1996/98/EF
Afsætning af prydplanteformeringsmateriale 1999/69/EF Landbrug Direktiv 1998/56/EF
Kontrol af kaffe- og cikorieekstrakter 2001/54/EF Harmonisering Direktiv 1999/4/EF
Direktiv om sikkerhedsdatablade 2001/58/EF Harmonisering, Socialpolitik Direktiv 1999/45/EF, Direktiv 67/548/EØF
Mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein 2002/67/EF Harmonisering Direktiv 2000/13/EF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2001/32/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Plantesundhedsrisici - beskyttede zoner 2002/29/EF Landbrug Direktiv 2000/29/EF, direktiv 2001/32/EF
Kommissionens direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2002/80/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 2001/100/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/220/EØF
Komissionens direktiv om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2002/82/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Direktiv 2001/5/EF, direktiv 89/107/EF, direktiv 94/34/EF, direktiv 95/2/EF, direktiv 96/77/EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 2000/21/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 67/548/EØF
Støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1999/101/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug 1999/100/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 80/1269/EØF
Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer 1999/102/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/77/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Amprolium, diclazuril og carbadox i foderstoffer 1999/27/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Asalocid natrium i foderstoffer 1999/76/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik