Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Skadegørere på planter eller planteprodukter 1999/53/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1998/1/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1998/2/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 1996/15/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter 1996/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 1996/78/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner 1999/84/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i fællesskabet 1998/17/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 1996/76/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Plantesundhed: Beskyttede zoner, som er udsat for særlige risici 2000/23/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Mærkning af levnedsmidler 1999/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Handel med foderblandinger 1999/78/EF Landbrug Direktiv 79/373/EØF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet 1996/94/EF Socialpolitik Direktiv 80/1107/EØF
Lovgivning om veterinærlægemidler 2000/37/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 81/851/EØF
Undersøgelser af veterinærlægemidler 1999/104/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 81/852/EØF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner 1998/65/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 82/130/EØF
Officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler 1998/53/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 85/591/EØF
Kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i levnedsmidler 2001/22/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 85/591/EØF
Levnedsmidler: prøveudtagnings- og analysemetoder (forurenende stoffer) 2002/27/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Metoder til kontrol af dioxinindhold og dioxinligende PCB i levnedsmidler 2002/69/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester 2000/42/EF Landbrug Direktiv 86/362/EØF, direktiv 86/363/EØF, direktiv 90/642/EØF
Flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 87/18/EØF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) 1999/12/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 88/320/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik