Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1997/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Vedtagelse af Eurocontrol-standarder 1997/15/EF Transport Direktiv 93/65/EØF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1997/50/EF Indre Marked Art. 49 EF
Tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet 1997/51/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 100 EF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og om indførelse af visse beskyttelsesmåder 1997/53/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/117/EØF, direktiv 79/196/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1997/72/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Rammeaftale vedrørende forældreorlov 1997/75/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/1/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 1997/23/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Grænseoverskridende pengeoverførsler 1997/5/EF Indre Marked, Økonomi Art. 100 EF
Masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 1997/27/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1997/34/EF Transport, Miljø Direktiv 93/75/EØF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Direktiv om udøvelse af tv-spredningsvirksomhed 1997/36/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF, Art. 66 EF
Direktiv om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling 1997/43/EF Sundhedspolitik Art. 31
Forbud mod afprøvning af kosmetiske midlers bestanddele på dyr 1997/18/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/768/EØF
Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1997/3/EF Landbrug Art. 43 EF
Mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 1997/4/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/65/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, Direktiv 90/697/EØF
Maksimalhastighed for samt lad til landbrugs- og skovbrugstraktorer 1998/89/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 74/152/EØF
Havnestatskontrol 1998/42/EF Transport Direktiv 95/21/EF
Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 1998/43/EF Forbruger Art. 57 stk. 2 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/77/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem 1998/80/EF Skattepolitik Art. 99 EF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik