Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe 1998/78/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Teleterminaludstyr, satellitjordstationsudstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse 1998/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Solvensnøgletal for kreditinstitutter 1998/32/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Udstyr på skibe 1998/85/EF Transport Direktiv 96/98/EF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1998/60/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg 1998/61/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1998/74/EF Transport Direktiv 93/75/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Plantesundhedsrisici - beskyttede zoner 1998/100/EF Landbrug Direktiv 92/76/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere 1998/92/EF Landbrug Art. 43 EF
Markedsføring i Østrig, Finland og Sverige af gødning, der indeholder cadmium 1998/97/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer 1998/101/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 91/157/EØF
Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1998/1/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1998/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Direktiv om fællesskabsramme for elektroniske signaturer 1999/93/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 47, stk. 2 EF
Tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1998/16/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner 1998/37/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) 1999/12/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 88/320/EØF
Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/13/EF Miljø Art. 130S, stk. 1 EF
Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1998/2/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer 1998/39/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 75/321/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1998/62/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/63/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner 1998/65/EF Indre Marked, Harmonisering Direktiv 82/130/EØF
Bestemmelse af aminosyrer, råfedt og olaquindox i foderstoffer 1998/64/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik