Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler 1998/66/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Amprolium, diclazuril og carbadox i foderstoffer 1999/27/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i fællesskabet 1998/17/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil til transport af farligt gods 1998/91/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 1998/18/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/21/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1999/57/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 78/764/EØF
Direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser 1998/27/EF Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Art. 95 EF
Årsregnskaber for visse selskabsformer - beløb udtrykt i ecu 1999/60/EF Selskabsret Direktiv 78/660/EØF
Transit af elektricitet gennem de overordnede net 1998/75/EF Energi Direktiv 90/547/EØF
Flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 87/18/EØF
Markedsføring af biocidholdige produkter 1998/8/EF Harmonisering, Landbrug Art. 95 EF
ONP-vilkår for taletelefonitjenesten 1998/10/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Tyverisikring på motordrevne køretøjer 1999/23/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF, direktiv 93/33/EØF
Energimærkning af husholdningslamper 1998/11/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/76/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1998/19/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Bagnummerplader på motorkøretøjer 1999/26/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF
Havnestatskontrol 1998/25/EF Transport Art. 84 stk. 2 EF
Fælles regler for det indre marked for naturgas 1998/30/EF Energi Art. 57, stk. 2 EF, Art. 66 EF, Art. 100a EF (Gammel nummerering)
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1999/29/EF Landbrug Art. 43 EF
Kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag 1998/31/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 1999/30/EF Miljø Art. 130 EF
Specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1998/38/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 74/151/EØF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik