Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Adgang til erhvervet godstransport og erhvervet personbefordring ad landevej 1996/26/EF Transport Art. 75 EF
Adgang til erhvervet godstransport og personbefordring 1998/76/EF Indre Marked, Transport Art. 75 stk. 1 EF
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2002/96/EF Harmonisering, Miljø Art. 175, stk. 1 EF
Afsætning af prydplanteformeringsmateriale 1999/69/EF Landbrug Direktiv 1998/56/EF
Aktive stoffer (plantebeskyttelsesmidler) 2002/64/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Amprolium, diclazuril og carbadox i foderstoffer 1999/27/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner 1999/84/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 1996/76/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2001/32/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i fællesskabet 1998/17/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 1996/15/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 1997/38/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2001/19/EF Uddannelse Art. 40 EF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2000/5/EF Indre Marked, Uddannelse Direktiv 92/51/EØF
Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger 1996/21/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF, direktiv 94/35/EF
Anvendelse af bestemte epoxyderivater 2001/61/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EF
Arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr 2001/45/EF Socialpolitik Art. 137 stk. 2 EF
Arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 1998/50/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Asalocid natrium i foderstoffer 1999/76/EF Landbrug Direktiv 70/373/EØF
Bagnummerplader på motorkøretøjer 1999/26/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF
Batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer 1998/101/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 91/157/EØF
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2002/95/EF Harmonisering, Miljø Art. 95 EF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik