Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder 2001/77/EF Energi Art 175 EF
Kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer 1997/24/EF Transport, Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser 1997/60/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne 1997/33/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet 1997/51/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 100 EF
Rammeaftale vedrørende forældreorlov 1997/75/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 1997/23/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Grænseoverskridende pengeoverførsler 1997/5/EF Indre Marked, Økonomi Art. 100 EF
Masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 1997/27/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Markedsføring i Østrig, Finland og Sverige af gødning, der indeholder cadmium 1998/97/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner 1998/37/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil til transport af farligt gods 1998/91/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
ONP-vilkår for taletelefonitjenesten 1998/10/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 1998/50/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 1998/52/EF Ligestilling Art. 100 EF
Teleterminaludstyr, satellitjordstationsudstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse 1998/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg 1998/61/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe m.m. 1996/57/EF Harmonisering, Indre Marked, Energi Art. 100 EF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Direktiv om metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 1996/73/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Betegnelser for tekstilprodukter 1996/74/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik