Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«) 1996/10/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område 1996/100/EF Indre Marked, Kultur Art. 100 EF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/11/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Plastmaterialer og - genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 1996/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/109/EØF
Fortegnelsen over undtagne kreditinstitutter 1996/13/EF Banker, Indre Marked Direktiv 77/780/EØF
Indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter 1996/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 1996/15/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Finansiering af veterinærundersøgelse og -kontrol af produkter af animalsk oprindelse 1996/17/EF Landbrug Direktiv 85/73/EØF
Liberalisering af markederne for teletjenester 1996/19/EF Telekommunikation Art. 90 EF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger 1996/21/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF, direktiv 94/35/EF
Omsætning af fodermidler 1996/25/EF Landbrug Art. 43 EF
Adgang til erhvervet godstransport og erhvervet personbefordring ad landevej 1996/26/EF Transport Art. 75 EF
Beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved sidepåkørsel 1996/27/EF Indre Marked, Transport Art. 189 EF, Direktiv 70/156/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1996/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Direktiv om sikkerhedsnormer mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling 1996/29/EF Energi, Socialpolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer 1996/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 93/43/EF
Forældreorlov 1996/34/EF Socialpolitik Protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken
Sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods 1996/35/EF Transport Art. 75 EF
Mindstekrav til skibe, som er på vej til søhavne med farligt eller forurenende gods 1996/39/EF Transport Direktiv 93/75/EF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1996/4/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Kosmetiske midler 1996/41/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Det fælles merværdiafgiftssystem 1996/42/EF Skattepolitik Art. 99 EF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik