Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/46/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 1996/48/EF Indre Marked Art. 156 EF
Jernbanebefordring af farligt gods 1996/49/EF Transport Art. 75 EF
Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1996/5/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1996/51/EF Landbrug Art. 43 EF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1996/55/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe m.m. 1996/57/EF Harmonisering, Indre Marked, Energi Art. 100 EF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1996/6/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1996/61/EF Miljø Art. 175 EF
Vurdering og styring af luftkvalitet 1996/62/EF Miljø Art. 130 EF
Landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning 1996/63/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1996/66/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/68/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer 1996/69/EF Indre Marked, Miljø Art. 100 EF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1996/7/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Direktiv om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand 1996/70/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 95 EF
Direktiv om metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger 1996/73/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Betegnelser for tekstilprodukter 1996/74/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 1996/76/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Specifikke renhedskriterier for tilsætningsstoffer 1996/77/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 1996/78/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Beskyttelse af personer i motorkøretøjer ved frontal kollision 1996/79/EF Harmonisering, Indre Marked, Transport Direktiv 70/156/EØF
Levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter 1996/8/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik