Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter 2001/27/EF Miljø Direktiv 88/77/EØF
Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv 2001/25/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv og 3-MCPD i levnedsmidler 2001/22/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 85/591/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 2001/21/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
God klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til human brug 2001/20/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Anerkendelse af erhvervsuddannelser 2001/19/EF Uddannelse Art. 40 EF
Direktiv om sanering og likvidation af forsikringsselskaber 2001/17/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem 2001/16/EF Transport Art. 156 EF
Stoffer der anvendes i levnedsmidler til særlig ernæring 2001/15/EF Harmonisering, Landbrug Direktiv 89/398/EØF
Tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet 2001/14/EF Transport Art. 71 EF
Udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder 2001/13/EF Transport Art. 71 EF
Direktiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 2001/12/EF Transport Art. 71 EF
Harmonisering af kravene til fakturering med hensyn til merværdiafgift 2001/115/EF Skattepolitik Art. 93 EF
Teknisk kontrol med motorkøretøjer 2001/11/EF Transport Direktiv 96/96/EF
Frugttræer: Statistiske undersøgelser 2001/109/EF Landbrug, Statistik Art. 285 EF
Investeringsinstitutters investeringer 2001/108/EF Indre Marked Art. 47 EF
Investeringsinstitutter: Regulering af administrationsselskaber 2001/107/EF Indre Marked Art. 47 EF
Havnestatskontrol 2001/106/EF Transport Art. 80 EF
Inspektion og syn af skibe 2001/105/EF Transport Art. 80 EF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 2001/103/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/100/EF Indre Marked, Miljø Art. 95 EF
Luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/1/EF Miljø Art. 95 EF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 2000/80/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Offentlig kontrol på foderstofområdet 2000/77/EF Landbrug Art. 152 EF
Forbrænding af affald 2000/76/EF Miljø Art. 175 EF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik