Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer 1997/24/EF Transport, Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser 1997/60/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler m.m. 1997/52/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne 1997/33/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg 1997/7/EF Indre Marked, Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren 1997/66/EF Harmonisering, Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Generelle tilladelser og individuelle tilladelser for teletjenester 1997/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 57 stk. 2 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/16/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1997/50/EF Indre Marked Art. 49 EF
Tilpasning til konkurrenceforhold på telekommunikationsområdet 1997/51/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 100 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 1997/23/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Grænseoverskridende pengeoverførsler 1997/5/EF Indre Marked, Økonomi Art. 100 EF
Masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 1997/27/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Direktiv om udøvelse af tv-spredningsvirksomhed 1997/36/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF, Art. 66 EF
Mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 1997/4/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 1998/43/EF Forbruger Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe 1998/78/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Teleterminaludstyr, satellitjordstationsudstyr og gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse 1998/13/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Solvensnøgletal for kreditinstitutter 1998/32/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg 1998/61/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Markedsføring i Østrig, Finland og Sverige af gødning, der indeholder cadmium 1998/97/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Direktiv om fællesskabsramme for elektroniske signaturer 1999/93/EF Indre Marked, Telekommunikation Art. 47, stk. 2 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner 1998/37/EF Harmonisering, Indre Marked Art. 100 EF
Din søgning gav 101 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik