Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 81 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2001/90/EF Harmonisering Direktiv 76/769/EØF
Anvendelse af bestemte epoxyderivater 2001/61/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EF
Plastmaterialer til at komme i berøring med levnedsmidler 2001/62/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Teknisk kontrol med motorkøretøjer 2001/9/EF Harmonisering Direktiv 96/96/EF
Renhedskriterier for sødestoffer 2001/52/EF Harmonisering Direktiv 89/107/EØF
Kontrol af kaffe- og cikorieekstrakter 2001/54/EF Harmonisering Direktiv 1999/4/EF
Genstande i berøring med levnedsmidler: Epoxyderivater 2002/16/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 2002/17/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Levnedsmidler: prøveudtagnings- og analysemetoder (ochratoksin A) 2002/26/EF Harmonisering Forordning (EØF) nr. 315/93, direktiv 85/591/EØF
Levnedsmidler: prøveudtagnings- og analysemetoder (forurenende stoffer) 2002/27/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Kosmetiske midler 2002/34/EF Harmonisering Direktiv 76/768/EØF
Køretøjer: Maksimalhastighed og drejningsmoment 2002/41/EF Harmonisering Direktiv 92/61/EØF, direktiv 95/1/EF
Mærkning af levnedsmidler, der indeholder kinin, og levnedsmidler, der indeholder koffein 2002/67/EF Harmonisering Direktiv 2000/13/EF
Direktiv 2002/72 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 2002/72/EF Harmonisering Direktiv 89/109/EØF
Metoder til kontrol af dioxinindhold og dioxinligende PCB i levnedsmidler 2002/69/EF Harmonisering Direktiv 85/591/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og om indførelse af visse beskyttelsesmåder 1997/53/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/117/EØF, direktiv 79/196/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/1/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Forbud mod afprøvning af kosmetiske midlers bestanddele på dyr 1997/18/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/768/EØF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) 1999/12/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 88/320/EØF
Flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 87/18/EØF
Førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer 1999/57/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF, direktiv 78/764/EØF
Tyverisikring på motordrevne køretøjer 1999/23/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF, direktiv 93/33/EØF
Din søgning gav 81 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik