Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer 1999/102/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug 1999/100/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 80/1269/EØF
Støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1999/101/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/77/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter 2001/27/EF Miljø Direktiv 88/77/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1997/34/EF Transport, Miljø Direktiv 93/75/EØF
Forbud mod afprøvning af kosmetiske midlers bestanddele på dyr 1997/18/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/768/EØF
Inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) 1999/12/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 88/320/EØF
Mærkning af levnedsmidler 1999/10/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 79/112/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1999/51/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Markedsføring og anvendelse af farlige stoffer (asbest) 1999/77/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Officiel kontrol af indholdet af bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler 1998/53/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 85/591/EØF
Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin 2001/93/EF Landbrug, Miljø Direktiv 91/630/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 2001/87/EF Landbrug, Miljø Direktiv 91/414/EØF
Markedsføring af plantebekyttelsesmidler 2001/36/EF Landbrug, Miljø Direktiv 91/414/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 2001/32/EF Landbrug, Miljø Direktiv 2000/29/EF
Kommissionens direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2002/80/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 2001/100/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/220/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (organiske tinforbindelser) 2002/62/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik