Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/11/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Plastmaterialer og - genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler 1996/11/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/109/EØF
Indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter 1996/14/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet 1996/15/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Liberalisering af markederne for teletjenester 1996/19/EF Telekommunikation Art. 90 EF
Mobil- og personkommunikation 1996/2/EF Indre Marked, Konkurrence Art. 90 EF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning 1996/28/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/116/EØF
Fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer 1996/3/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 93/43/EF
Mindstekrav til skibe, som er på vej til søhavne med farligt eller forurenende gods 1996/39/EF Transport Direktiv 93/75/EF
Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1996/4/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Kosmetiske midler 1996/41/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/46/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1996/5/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1996/55/EF Harmonisering, Indre Marked, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1996/6/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning 1996/63/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 74/150/EØF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1996/66/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1996/68/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1996/7/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici 1996/76/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF, direktiv 92/76/EØF
Specifikke renhedskriterier for tilsætningsstoffer 1996/77/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 89/107/EØF
Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter 1996/78/EF Landbrug Direktiv 77/93/EØF
Din søgning gav 190 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik