Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 60 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer 1997/42/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 1997/57/EF Landbrug Direktiv 91/414/EØF
Bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 1997/80/EF Socialpolitik Den Sociale Protokol art. 2
Beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser 1997/22/EF Landbrug Art. 43 EF
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 1997/11/EF Miljø Art. 130 EF
Rammeaftale vedrørende forældreorlov 1997/75/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Direktiv om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling 1997/43/EF Sundhedspolitik Art. 31
Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter 1997/3/EF Landbrug Art. 43 EF
Tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem 1998/80/EF Skattepolitik Art. 99 EF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere 1998/92/EF Landbrug Art. 43 EF
Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/13/EF Miljø Art. 130S, stk. 1 EF
Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 1998/18/EF Transport Art. 80, stk. 2 EF
Årsregnskaber for visse selskabsformer - beløb udtrykt i ecu 1999/60/EF Selskabsret Direktiv 78/660/EØF
Havnestatskontrol 1998/25/EF Transport Art. 84 stk. 2 EF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1999/29/EF Landbrug Art. 43 EF
Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 1999/30/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om transportabelt trykbærende udstyr 1999/36/EF Harmonisering, Transport Art. 75 stk. 1 EF
Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv 1998/35/EF Transport Art. 84 stk. 2 EF
Beskyttelse af arbejdstagere mod kræftfremkaldende stoffer 1999/38/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Adgang til erhvervet godstransport og personbefordring 1998/76/EF Indre Marked, Transport Art. 75 stk. 1 EF
Indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 1998/81/EF Miljø, Sundhedspolitik Art. 130 stk. 1 EF
Arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 1998/50/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 1998/52/EF Ligestilling Art. 100 EF
Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods 1998/55/EF Transport, Miljø Art. 84 stk. 2 EF
Zoonoser hos dyr og animalske produkter 1999/72/EF Landbrug Artikel 152 EF
Din søgning gav 60 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik