Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 111 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler m.m. 1997/52/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1997/50/EF Indre Marked Art. 49 EF
Direktiv om udøvelse af tv-spredningsvirksomhed 1997/36/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF, Art. 66 EF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Tele- og kabel-tv-net 1999/64/EF Indre Marked Art. 86, stk. 3 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/63/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1998/21/EF Indre Marked Direktiv 93/16/EØF
Kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag 1998/31/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe 1998/78/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Solvensnøgletal for kreditinstitutter 1998/32/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Offentlige udbud 2004/18/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog 1996/48/EF Indre Marked Art. 156 EF
Godkendelse af aftaler om netting (»contractual netting«) 1996/10/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Investeringsinstitutters investeringer 2001/108/EF Indre Marked Art. 47 EF
Direktiv om sanering og likvidation af forsikringsselskaber 2001/17/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Investeringsinstitutter: Regulering af administrationsselskaber 2001/107/EF Indre Marked Art. 47 EF
Direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (1. bankdirektiv). 2000/12/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Udveksling af oplysninger med tredjelande 2000/64/EF Indre Marked Art. 47 EF
Solvensmargen for livsforsikringsselskaber 2002/12/EF Indre Marked Art. 47 EF
Solvensmargenen for skadesforsikringsselskaber 2002/13/EF Indre Marked Art. 47 EF
Direktiv om Livsforsikring 2002/83/EF Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 1997/45/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 76/768/EØF
Din søgning gav 111 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik