Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 54 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 1997/11/EF Miljø Art. 130 EF
Beskyttelse af vilde fugle 1997/49/EF Miljø Direktiv 79/409/EØF
Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler 1999/13/EF Miljø Art. 130S, stk. 1 EF
Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 1999/30/EF Miljø Art. 130 EF
Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer 1999/102/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra motorer 1999/96/EF Miljø Art. 95 EF
Motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug 1999/100/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 80/1269/EØF
Støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1999/101/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/77/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 1998/69/EF Miljø Art. 100 EF
Klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater 1996/65/EF Miljø Direktiv 88/379/EØF
Vurdering og styring af luftkvalitet 1996/62/EF Miljø Art. 130 EF
Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 1996/61/EF Miljø Art. 175 EF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra dieselmotorer 1996/1/EF Miljø Art. 100 EF
Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra køretøjsmotorer 1996/44/EF Miljø Direktiv 70/220/EØF
Foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter 2001/27/EF Miljø Direktiv 88/77/EØF
Begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 2001/80/EF Miljø Art. 175 EF
Luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer 2001/1/EF Miljø Art. 95 EF
Forbrænding af affald 2000/76/EF Miljø Art. 175 EF
Grænseværdier for benzen og carbonmonoxid 2000/69/EF Miljø Art. 175 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (korte chlorparaffiner) 2002/45/EF Miljø Art. 95 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 1997/56/EF Harmonisering, Miljø Art. 100 EF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier) 1997/64/EF Harmonisering, Miljø Direktiv 76/769/EØF
Din søgning gav 54 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik