Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer 1997/42/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn 1997/80/EF Socialpolitik Den Sociale Protokol art. 2
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/59/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, direktiv 90/679/EØF
Rammeaftale vedrørende forældreorlov 1997/75/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet 1997/65/EF Socialpolitik Direktiv 89/391/EØF, Direktiv 90/697/EØF
Beskyttelse af arbejdstagere mod kræftfremkaldende stoffer 1999/38/EF Socialpolitik Direktiv 90/394/EØF
Arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 1998/50/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet 1996/94/EF Socialpolitik Direktiv 80/1107/EØF
Ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger 1996/97/EF Socialpolitik Art. 100 EF
Forældreorlov 1996/34/EF Socialpolitik Protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken
Arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr 2001/45/EF Socialpolitik Art. 137 stk. 2 EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens 2002/74/EF Socialpolitik Art. 139, stk. 2 EF
Nedsat moms på arbejdskraftintensive tjenesteydelser 1999/85/EF Skattepolitik, Socialpolitik Art. 93 EF
Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso II) 1996/82/EF Miljø, Socialpolitik Art. 175 EF
Direktiv om sikkerhedsnormer mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling 1996/29/EF Energi, Socialpolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Tilrettelæggelse af arbejdstiden 2000/34/EF Indre Marked, Socialpolitik Art. 137 stk. 2 EF
Direktiv om sikkerhedsdatablade 2001/58/EF Harmonisering, Socialpolitik Direktiv 1999/45/EF, Direktiv 67/548/EØF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår 2002/73/EF Beskæftigelsespolitik, Socialpolitik Art. 141, stk. 3 EF
Din søgning gav 18 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik