Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Årsregnskaber for visse selskabsformer - beløb udtrykt i ecu 1999/60/EF Selskabsret Direktiv 78/660/EØF
Zoonoser hos dyr og animalske produkter 1999/72/EF Landbrug Artikel 152 EF
Vurdering og styring af luftkvalitet 1996/62/EF Miljø Art. 130 EF
Veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg m.m. fra tredjelande 1996/91/EF Landbrug Art. 43 EF
Vedtagelse af Eurocontrol-standarder 1997/15/EF Transport Direktiv 93/65/EØF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1997/8/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1999/29/EF Landbrug Art. 43 EF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1996/6/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 1998/60/EF Landbrug Direktiv 74/63/EØF
Undersøgelser af veterinærlægemidler 1999/104/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 81/852/EØF
Undersøgelser af lægemidler 1999/82/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 75/318/EØF
Undersøgelser af lægemidler 1999/83/EF Harmonisering, Indre Marked Direktiv 75/318/EØF
Udveksling af oplysninger med tredjelande 2000/64/EF Indre Marked Art. 47 EF
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1997/35/EF Miljø Direktiv 90/220/EØF
Udstyr på skibe 1998/85/EF Transport Direktiv 96/98/EF
Udstyr på skibe 2001/53/EF Transport Direktiv 96/98/EF
Udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder 2001/13/EF Transport Art. 71 EF
Udstedelse af elektroniske penge 2000/46/EF Banker, Indre Marked Art. 47, stk. 2 EF
Tyverisikring på motordrevne køretøjer 1999/23/EF Harmonisering, Transport Direktiv 92/61/EØF, direktiv 93/33/EØF
Transit af elektricitet gennem de overordnede net 1998/75/EF Energi Direktiv 90/547/EØF
Tlladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer 1996/20/EF Miljø Direktiv 70/156/EØF, direktiv 70/157/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere 1998/92/EF Landbrug Art. 43 EF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1997/6/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1997/72/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Tilsætningsstoffer til foderstoffer 1998/19/EF Landbrug Direktiv 70/524/EØF
Din søgning gav 351 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik