Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 27 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2019/944/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Fælles regler for det indre marked for naturgas 1998/30/EF Energi Art. 57, stk. 2 EF, Art. 66 EF, Art. 100a EF (Gammel nummerering)
Direktiv om energieffektivitet 2012/27/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer. 2005/89/EF Energi Art. 95 EF
Om energieffektivitet og om energitjenester 2006/32/EF Energi Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder 2001/77/EF Energi Art 175 EF
Energieffektivitetskrav for forkoblinger til lysstofbelysning 2000/55/EF Energi Art. 95 EF
Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer 2014/94/EU Energi, Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet 2008/92/EF Statistik, Energi Art. 285, stk. 1 EF
Efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked 2004/8/EF Energi, Miljø Art. 175, stk. 1
Direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas 2009/73/EF Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet 2018/844/EU Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om sommertid 2000/84/EF Harmonisering, Energi Art. 95 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Fælles regler for det indre marked for naturgas 2003/55/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55, Art. 95 EF
Fælles regler for det indre marked for elektricitet 2003/54/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47 EF, stk. 2, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2015/1513/EU Energi, Miljø, Transport Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug 2010/30/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om anvendelsen af visse bestemmelser i Estland 2008/3/EF Medlemslande, Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Kontrakter for vand- og energiforsyning 2004/17/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe m.m. 1996/57/EF Harmonisering, Indre Marked, Energi Art. 100 EF
Fælles regler for det indre marked for elektricitet 1996/92/EF Energi, Harmonisering, Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2009/72/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95
Direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet 2009/81/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Din søgning gav 27 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik