Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 19 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2014/87/Euratom Energi Art. 31 Euratom
Opretholdelse af minimumslagre af mineralolie 1998/93/EF Energi Art. 103 stk. 1 EF
Opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 2004/67/EF Energi Art. 100 EF
Afgiftfritalgelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet 2004/74/EF Energi Art. 93 EF, Høringsprocedure
Direktiv om fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 2011/70/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende vedvarende energikilder på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/18/EU Energi Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2009/71/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter 2006/67/EF Energi Artikel 100 EF
Kontrol med højaktive og ukontrollerede strålekilder 2003/122/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet 2003/92/EF Indre Marked, Energi Art. 93 EF
Direktiv om beregningsmetoder og indberetningskrav vedr. kvaliteten af benzin og dieselolie 2015/652/EU Energi, Harmonisering Direktiv 1998/70/EF
Cyperns mulighed for afgiftsfritagelser for energiprodukter 2004/75/EF Udvidelsen, Energi Art. 93 EF
Direktiv om sikkerhedsnormer mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling 1996/29/EF Energi, Socialpolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om radioaktive stoffer i drikkevand 2013/51/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om energieffektivitet på baggrund af Kroatiens tiltrædelse 2013/12/EU Udvidelsen, Energi Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter 2009/119/EF Økonomi, Energi Art. 100 EF
Beskatning af energiprodukter og elektricitet 2003/96/EF Indre Marked, Skattepolitik, Energi Art. 93 EF
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende energi 2006/108/EF Lovgivning, Udvidelsen, Energi Tiltrædelsestraktaten (BG, RU), art. 4, stk. 3, Tiltrædelsesakten (BG, RU), art. 56
Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald 2006/117/Euratom Energi, Miljø, Transport Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Din søgning gav 19 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik