Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2019/944/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2014/87/Euratom Energi Art. 31 Euratom
Opretholdelse af minimumslagre af mineralolie 1998/93/EF Energi Art. 103 stk. 1 EF
Transit af elektricitet gennem de overordnede net 1998/75/EF Energi Direktiv 90/547/EØF
Fælles regler for det indre marked for naturgas 1998/30/EF Energi Art. 57, stk. 2 EF, Art. 66 EF, Art. 100a EF (Gammel nummerering)
Direktiv om energieffektivitet 2012/27/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 2004/67/EF Energi Art. 100 EF
Afgiftfritalgelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet 2004/74/EF Energi Art. 93 EF, Høringsprocedure
Direktiv om fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 2011/70/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om tilpasning af visse direktiver vedrørende vedvarende energikilder på grund af Kroatiens tiltrædelse 2013/18/EU Energi Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer. 2005/89/EF Energi Art. 95 EF
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2009/71/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Om energieffektivitet og om energitjenester 2006/32/EF Energi Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder 2001/77/EF Energi Art 175 EF
Minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter 2006/67/EF Energi Artikel 100 EF
Energieffektivitetskrav for forkoblinger til lysstofbelysning 2000/55/EF Energi Art. 95 EF
Energimærkning af el-ovne til husholdningsbrug 2002/40/EF Energi Direktiv 92/75/EØF
Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer 2014/94/EU Energi, Transport Art. 91 TEUF
Kontrol med højaktive og ukontrollerede strålekilder 2003/122/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet 2003/92/EF Indre Marked, Energi Art. 93 EF
Direktiv om beregningsmetoder og indberetningskrav vedr. kvaliteten af benzin og dieselolie 2015/652/EU Energi, Harmonisering Direktiv 1998/70/EF
Direktiv om gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet 2008/92/EF Statistik, Energi Art. 285, stk. 1 EF
Cyperns mulighed for afgiftsfritagelser for energiprodukter 2004/75/EF Udvidelsen, Energi Art. 93 EF
Efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked 2004/8/EF Energi, Miljø Art. 175, stk. 1
Direktiv om sikkerhedsnormer mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling 1996/29/EF Energi, Socialpolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik