Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner 1996/60/EF Energi, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Direktiv om radioaktive stoffer i drikkevand 2013/51/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om energieffektivitet på baggrund af Kroatiens tiltrædelse 2013/12/EU Udvidelsen, Energi Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter 2009/119/EF Økonomi, Energi Art. 100 EF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas 2009/73/EF Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om metoder til beregning af oplagringsforpligtelser 2018/1581/EU Energi, Harmonisering Direktiv 2009/119/EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet 2018/844/EU Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om sommertid 2000/84/EF Harmonisering, Energi Art. 95 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Fælles regler for det indre marked for naturgas 2003/55/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55, Art. 95 EF
Fælles regler for det indre marked for elektricitet 2003/54/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47 EF, stk. 2, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Energimærkning af elektriske kølemøbler 2003/66/EF Indre Marked, Skattepolitik, Energi, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Beskatning af energiprodukter og elektricitet 2003/96/EF Indre Marked, Skattepolitik, Energi Art. 93 EF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2015/1513/EU Energi, Miljø, Transport Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug 2010/30/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om anvendelsen af visse bestemmelser i Estland 2008/3/EF Medlemslande, Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Kontrakter for vand- og energiforsyning 2004/17/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe m.m. 1996/57/EF Harmonisering, Indre Marked, Energi Art. 100 EF
Fælles regler for det indre marked for elektricitet 1996/92/EF Energi, Harmonisering, Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Energimærkning af vaskemaskiner 1996/89/EF Forbruger, Energi, Indre Marked Direktiv 92/75/EØF, direktiv 95/12/EF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2009/72/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95
Direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet 2009/81/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser 2009/30/EF Harmonisering, Energi, Miljø Art. 175, stk. 1 EF, Art. 95 EF
Direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 2006/95/EF Harmonisering, Energi, Industri Art. 95 EF
Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik