Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Afgiftfritalgelser eller -lempelser for energiprodukter og elektricitet 2004/74/EF Energi Art. 93 EF, Høringsprocedure
Beskatning af energiprodukter og elektricitet 2003/96/EF Indre Marked, Skattepolitik, Energi Art. 93 EF
Cyperns mulighed for afgiftsfritagelser for energiprodukter 2004/75/EF Udvidelsen, Energi Art. 93 EF
Direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug 2010/30/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om anvendelsen af visse bestemmelser i Estland 2008/3/EF Medlemslande, Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om beregningsmetoder og indberetningskrav vedr. kvaliteten af benzin og dieselolie 2015/652/EU Energi, Harmonisering Direktiv 1998/70/EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet 2018/844/EU Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 2006/95/EF Harmonisering, Energi, Industri Art. 95 EF
Direktiv om energieffektivitet 2012/27/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om energieffektivitet på baggrund af Kroatiens tiltrædelse 2013/12/EU Udvidelsen, Energi Tiltrædelsestraktaten (HR) art. 3, stk. 4, Tiltrædelsesakten (HR) art. 50
Direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer 2014/94/EU Energi, Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter 2009/119/EF Økonomi, Energi Art. 100 EF
Direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder 2001/77/EF Energi Art 175 EF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2019/944/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2009/72/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95
Direktiv om fælles regler for det indre marked for naturgas 2009/73/EF Indre Marked, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 2011/70/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet 2008/92/EF Statistik, Energi Art. 285, stk. 1 EF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2015/1513/EU Energi, Miljø, Transport Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om metoder til beregning af oplagringsforpligtelser 2018/1581/EU Energi, Harmonisering Direktiv 2009/119/EF
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2014/87/Euratom Energi Art. 31 Euratom
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2009/71/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald 2006/117/Euratom Energi, Miljø, Transport Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik