Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder 2001/77/EF Energi Art 175 EF
Opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden 2004/67/EF Energi Art. 100 EF
Direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter 2009/119/EF Økonomi, Energi Art. 100 EF
Energieffektivitetskrav til elektriske køleskabe m.m. 1996/57/EF Harmonisering, Indre Marked, Energi Art. 100 EF
Opretholdelse af minimumslagre af mineralolie 1998/93/EF Energi Art. 103 stk. 1 EF
Efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked 2004/8/EF Energi, Miljø Art. 175, stk. 1
Om energieffektivitet og om energitjenester 2006/32/EF Energi Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2002/91/EF Energi, Industri Art. 175, stk. 1 EF
Direktiv om specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser 2009/30/EF Harmonisering, Energi, Miljø Art. 175, stk. 1 EF, Art. 95 EF
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 2015/1513/EU Energi, Miljø, Transport Art. 192, stk. 1 TEUF, Art. 114 TEUF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2019/944/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om energieffektivitet 2012/27/EU Energi Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet 2018/844/EU Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug 2010/30/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 2010/31/EU Harmonisering, Energi, Miljø Art. 194, stk. 2 TEUF
Direktiv om gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet 2008/92/EF Statistik, Energi Art. 285, stk. 1 EF
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2014/87/Euratom Energi Art. 31 Euratom
Direktiv om fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald 2011/70/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om nukleare anlægs nukleare sikkerhed 2009/71/Euratom Energi Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om sikkerhedsnormer mod de farer som er forbundet med ioniserende stråling 1996/29/EF Energi, Socialpolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om radioaktive stoffer i drikkevand 2013/51/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31 Euratom, Art. 32 Euratom
Kontrol med højaktive og ukontrollerede strålekilder 2003/122/Euratom Energi, Sundhedspolitik Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald 2006/117/Euratom Energi, Miljø, Transport Art. 31, stk. 2 Euratom, Art. 32 Euratom
Fælles regler for det indre marked for elektricitet 2003/54/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47 EF, stk. 2, Art. 55 EF, Art. 95 EF
Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 2009/72/EF Indre Marked, Harmonisering, Energi Art. 47, stk. 2 EF, Art. 55 EF, Art. 95
Din søgning gav 53 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik