Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame 1997/55/EF Forbruger Art. 100 EF
Direktiv om produktansvar 1999/34/EF Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om forbrugergaranti 1999/44/EF Forbruger Art. 95 EF
Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer 1998/6/EF Forbruger Art. 189 EF
Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit 1998/7/EF Forbruger Art. 100 EF
Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse 1998/43/EF Forbruger Art. 57 stk. 2 EF
Direktiv om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med myndigheders behandling af personoplysninger 2016/0680/EU Forbruger Art. 16, stk. 2 TEUF
Direktiv om produktsikkerhed i almindelighed 2001/95/EF Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer 2019/771/EU Forbruger, Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester 2019/770/EU Forbruger, Telekommunikation Art. 114 TEUF
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/11/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Angivelse af ingredienser i fødevarer 2003/89/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om forbrugerkreditaftaler 2008/48/EF Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om alternativ tvistbilæggelse 2013/11/EU Indre Marked, Forbruger Art. 114 TEUF
Om tilsætningsstoffer og sødestoffer i levnedsmidler. 2006/52/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Præsentation og salg af tobaksvarer 2001/37/EF Forbruger, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Direktiv om ændring styrkelse af omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer 2018/410/EU Forbruger, Miljø Art. 192, stk. 1 TEUF
Direktiv om reklame og præsentation af levnedsmidler 2000/13/EF Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 2015/2302/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Art. 114 TEUF
Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg 1997/7/EF Indre Marked, Harmonisering, Forbruger Art. 95 EF
Behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren 1997/66/EF Harmonisering, Indre Marked, Forbruger Art. 95 EF
Direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser 1998/27/EF Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Art. 95 EF
Direktiv om forbrugerrettigheder 2011/83/EU Indre Marked, Harmonisering, Forbruger Art. 114 TEUF
Direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (REACH) 2006/121/EF Harmonisering, Forbruger, Industri, Miljø
Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik