Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 55 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Energimærkning af opvaskemaskiner 1999/9/EF Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug 2002/31/EF Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse afgrænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/898/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Kosmetiske midler 2003/83/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 76/768/EØF
Ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF 2003/73/EF Forbruger, Industri Direktiv 99/94/EF
Direktiv om ændring af direktiv 2012/9/EU angående gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb 2015/1139/EU Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2001/37/EF
Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling 2007/3/EF Forbruger, Industri Direktiv 96/74/EF
Energimærkning af opvaskemaskiner 1997/17/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Etiket/dokument som anvendes ved afsætning af prydplanter 1999/66/EF Landbrug, Forbruger Direktiv 1998/56/EF
Energimærkning af husholdningslamper 1998/11/EF Indre Marked, Forbruger Direktiv 92/76/EØF
Direktiv om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2010/69/EU Harmonisering, Forbruger Forordning (EF) nr. 1333/2008, Forordning (EF) nr. 178/2002
Direktiv om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler 2008/60/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 89/107/EØF
Direktiv om optagelse af clothianidin som et aktivt stof 2008/15/EF Forbruger, Industri Direktiv 98/8/EF
Direktiv om næringsdeklaration af levnedsmidler 2008/100/EF Forbruger, Industri Direktiv 90/496/EØF
Direktiv om optagelse af etofenprox som et aktivt stof 2008/16/EF Forbruger, Industri Direktiv 98/8/EF
Direktiv om det tilladte maksimaltryk i aerosoler og etikettering 2016/2037/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 1975/324/EØF
Analysemetoder til kontrol af indholdet af tin i fødevarekonserves 2004/16/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 85/591/EØF
Eksplosivstoffer til civil brug 2004/57/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 93/15/EØF
Nikkel i piercing-stikkere 2004/96/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 76/769/EØF
Energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner 1996/60/EF Energi, Forbruger Direktiv 92/75/EØF
Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler 2005/52/EF Harmonisering, Forbruger Direktiv 76/768/EØF
Plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler. 2005/79/EF Forbruger, Miljø Forordning (EF) nr. 1935/2004
Om kosmetiske midler 2005/80/EF Forbruger, Sundhedspolitik 76/768/EØF
Om ændring af bilag til direktiv 2002/46/EF 2006/37/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 2002/46/EF
Om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler. 2006/65/EF Forbruger, Sundhedspolitik Direktiv 76/768/EØF
Din søgning gav 55 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik