Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 223 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater 2003/53/EF Harmonisering Art. 95 EF
Anvendelse af tilsætningsstoffet E 425 konjac 2003/52/EF Harmonisering Art. 95 EF
Typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer 2003/37/EF Harmonisering Art. 95 EF
Køretøjsanordninger til indirekte udsyn 2003/97/EF Harmonisering Art. 95 EF
Medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 2004/108/EF Harmonisering Art. 95 EF
Direktiv om måleinstrumenter 2004/22/EF Harmonisering Art. 95 EF
Bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring 2001/85/EF Harmonisering Art. 95 EF
Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 2001/5/EF Harmonisering direktiv 89/107/EØF
Markedsføring og anvendelse af farlige stoffer 2001/41/EF Harmonisering Art. 95 EF
Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2001/43/EF Harmonisering Art. 95 EF
Standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer 2002/24/EF Harmonisering Art. 95 EF
Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud 2002/46/EF Harmonisering Art. 95 EF
Direktiv om ikke-automatiske vægte 2014/31/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2014/45/EU Harmonisering, Transport Art. 91 TEUF
Direktiv om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet 2014/29/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om måleinstrumenter 2014/32/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 2014/34/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område 2014/60/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet 2014/53/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 2014/35/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om trykbærende udstyr 2014/68/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer 2014/33/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 114 TEUF
Direktiv for tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab 2017/828/EU Indre Marked, Harmonisering Art. 50 TEUF, Art. 114 TEUF
Sødestoffer til brug i levnedsmidler 2003/115/EF Harmonisering, Sundhedspolitik Art. 95 EF
Din søgning gav 223 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik