Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester 2019/882/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf 2019/68/EU Indre Marked Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om kollektiv investering i værdipapirer 2014/91/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti 2014/92/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om markeder for finansielle instrumenter 2014/65/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter 2014/59/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 2014/54/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om eksplosivstoffer til civil brug 2014/28/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse 2014/17/ЕU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet 2014/50/EU Indre Marked Art. 46 TEUF
Direktiv om om indskudsgarantiordninger 2014/49/EU Indre Marked Art. 53, stk. 1 TEUF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/108/EU Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om revision af årsregnskaber 2014/56/EU Indre Marked Art. 50 TEUF
Direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud 2014/55/EU Indre Marked Art. 114 TEUF
Direktiv om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger for visse store virksomheder 2014/95/EU Indre Marked Direktiv 2013/34/EU
Direktiv om levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser 2017/593/EU Indre Marked Direktiv 2014/65/EU
Udbydelse af værdipapirer til offentligheden eller handel 2003/71/EF Indre Marked Art. 44 EF, Art. 95 EF
Direktiv om indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af forordning 596/2014 til de kompetente myndigheder 2015/2392/EU Indre Marked Forordning 596/2014/EU
Samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler m.m. 1997/52/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF
Fremme af den frie bevægelighed for læger 1997/50/EF Indre Marked Art. 49 EF
Direktiv om udøvelse af tv-spredningsvirksomhed 1997/36/EF Indre Marked Art. 57 stk. 2 EF, Art. 66 EF
Investorgarantiordninger 1997/9/EF Indre Marked Art. 57 EF
Diætpræparater til særlige medicinske formål 1999/21/EF Indre Marked Direktiv 89/398/EØF
Frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 1999/45/EF Indre Marked Art. 40 EF
Anerkendelse af eksamensbeviser 1999/42/EF Indre Marked Art. 40 EF
Din søgning gav 589 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik