Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 198 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf 2019/68/EU Indre Marked Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2014/108/EU Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser 2017/593/EU Indre Marked Direktiv 2014/65/EU
Direktiv om indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af forordning 596/2014 til de kompetente myndigheder 2015/2392/EU Indre Marked Forordning 596/2014/EU
Direktiv om udelukkelse af et bestemt institut fra anvendelsesområdet (kreditinstitut) 2010/16/EU Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Direktiv om organisatoriske krav m.v. mellem en depositar og et administrationsselskab 2010/43/EU Indre Marked Direktiv 2009/65/EF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2016/774/EU Indre Marked Direktiv 2000/53/EF
Direktiv om optagelse af margosaekstrakt som et aktivt stof 2012/15/EU Indre Marked Direktiv 98/8/EF
Direktiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent 2011/90/EU Indre Marked Direktiv 2008/48/EF
Direktiv om tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring 2009/27/EF Indre Marked Direktiv 2006/49/EF
Direktiv om berigtigelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2008/126/EF (tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje) 2009/56/EF Indre Marked Direktiv 2006/87/EF
Direktiv om tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring 2009/83/EF Indre Marked Direktiv 2006/48/EF
Organisatoriske krav til investeringsselskaber 2006/73/EF Indre Marked Direktiv 2004/39/EF, Direktiv 2000/12/EF
Anvendelse af standardformularer ved offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter 2001/78/EF Indre Marked Direktiv 92/50/EØF, direktiv 93/36/EF, direktiv 93/37/EF, direktiv 93/38/EF, direktiv 93/39/EF
Kommissionens direktiv om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2002/77/EF Indre Marked Direktiv 90/388/EØF
Direktiv om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben 2019/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2019/514/EU Indre Marked, Forsvarspolitik Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om undtagne anvendelser af bly i dielektrisk keramik i kondensatorer 2014/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer 2014/72/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer 2014/44/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2003/37/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A 2014/81/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper 2014/76/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår TCEP, TCPP og TDCP 2014/79/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om undtagelse for bly anvendt i andre konnektorsystemer end »C-press« konnektorsystemer 2014/74/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af bly i loddemateriale i en grænseflade af SDE 2014/71/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Din søgning gav 198 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik