Direktiver

Alle direktiver siden 1996.

Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Titel Direktiv nummer Emneord Retsgrundlag
Direktiv om undtagelse for bly anvendt i andre konnektorsystemer end »C-press« konnektorsystemer 2014/74/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagelse for anvendelsen af kviksølv i håndlavede gasudladningslamper 2014/76/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie 2014/77/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 98/70/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår TCEP, TCPP og TDCP 2014/79/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A 2014/81/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår nikkel 2014/84/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2015/2116/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2015/2117/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked, Sundhedspolitik Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af forordning 596/2014 til de kompetente myndigheder 2015/2392/EU Indre Marked Forordning 596/2014/EU
Direktiv om undtagelse for bly i polyvinylchloridsensorer i medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik 2015/573/EU Indre Marked, Miljø Direktiv 2011/65/EU
Direktiv om undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse 2015/574/EU Indre Marked, Miljø 2011/65/EU
Direktiv om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser 2016/1855/EU Harmonisering, Indre Marked, Landbrug Direktiv 2009/32/EF
Direktiv om det tilladte maksimaltryk i aerosoler og etikettering 2016/2037/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 1975/324/EØF
Direktiv om udrangerede køretøjer 2016/774/EU Indre Marked Direktiv 2000/53/EF
Direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe 2016/844/EU Harmonisering, Indre Marked, Transport Art. 100, stk. 2 TEUF, Direktiv 2009/45/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2016/970/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2017/433/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om levering eller modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser 2017/593/EU Indre Marked Direktiv 2014/65/EU
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/774/EU Forbruger, Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse afgrænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj 2017/898/EU Forbruger, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer 2018/350/EU Harmonisering, Indre Marked, Miljø, Sundhedspolitik Direktiv 2001/18/EF
Direktiv om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for chrom (VI) 2018/725/EU Harmonisering, Indre Marked Direktiv 2009/48/EF
Direktiv om listen over forsvarsrelaterede produkter 2019/514/EU Indre Marked, Forsvarspolitik Direktiv 2009/43/EF
Direktiv om tekniske specifikationer for mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf 2019/68/EU Indre Marked Direktiv 91/477/EØF
Direktiv om tekniske specifikationer for signalvåben og gas- og signalvåben 2019/69/EU Indre Marked, Harmonisering Direktiv 91/477/EØF
Din søgning gav 250 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik